Thưởng thức Cảm nhận Tận hưởng Châu Âu

Logo European Sustainable Wines

Chiến dịch

RƯỢU VANG BỀN VỮNG
CHÂU ÂU

Chiến dịch Rượu vang Bền vững Châu Âu do Liên Minh Châu Âu (EU) tài trợ, nhằm khuyến khích các dòng rượu có chứng chỉ PDO ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Việt Nam, theo quy định số 1144/2014 (của EU).

Mục tiêu chính của chiến dịch