Tính bền vững là gì?

Tempranillo DO La Mancha

Khái niệm về tính bền vững là một trong những yếu tố thiết yếu của chiến dịch rượu vang bền vững của Châu Âu   Trong thế giới rượu vang, khái niệm bền vững ngày càng được coi trọng hơn. Thông thường, ý tưởng này thường chỉ gắn liền với môi trường sinh thái, tuy […]