BẢO HỘ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Chiến dịch rượu vang bền vững của Châu Âu cam kết với các loại rượu vang có bảo hộ xuất xứ hàng hóa (PDO)

 

Các bảo hộ xuất xứ hàng hóa (PDO) là con dấu cao nhất của Liên minh Châu Âu công nhận và chứng nhận chất lượng khác biệt của một sản phẩm, là hệ quả của các đặc tính riêng và khác biệt của sản phẩm, do môi trường địa lý nơi các nguyên liệu thô được sản xuất. các sản phẩm và ảnh hưởng của yếu tố con người tham gia vào chúng.

Các sản phẩm này được quản lý bởi các quy định của Liên minh Châu Âu (EU), đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng bên cạnh những yêu cầu đối với các sản phẩm thông thường khác. Chúng là các chương trình mang tính tự nguyện và các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu này được đăng ký trong cơ quan đăng ký của EU và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

 

Có những loại bảo hộ xuất xứ hàng hóa nào?

Mỗi quốc gia trong Liên minh Châu Âu đều có hệ thống phân loại rượu vang bằng PDO riêng, mặc dù tất cả chúng đều tham chiếu đến các quy định của Châu Âu.

Trong trường hợp của Ý, chúng ta có thể tìm thấy các loại PDO sau:

 • Chỉ định xuất xứ được kiểm soát (DOC)
 • Chỉ định xuất xứ được kiểm soát và đảm bảo (DOCG)

 

Mặt khác, ở Tây Ban Nha có:

 • Rượu vang chất lượng có chỉ dẫn địa lý (VC)
 • Chỉ định xuất xứ (DO)
 • Chỉ định xuất xứ đủ điều kiện (DOCa)
 • Rượu vang vườn nho (VP)

 

Các bảo hộ xuất xứ hàng hóa trong các loại rượu vang bền vững của Châu Âu

Một trong những mục tiêu chính của chiến dịch rượu vang bền vững Châu Âu là quảng bá và công bố các PDO rượu vang Châu Âu, thể hiện những ưu điểm, phẩm chất và đặc tính của rượu vang và tất cả những điều này có liên quan đến nguồn gốc của chúng như thế nào.

Tổng cộng có 19 bảo hộ xuất xứ hàng hóa tham gia vào chiến dịch này:

 

 • Dưới liên minh Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo:
  • Montepulciano d’Abruzzo DOC
  • Trebbiano d’Abruzzo DOC
  • Cerasuolo d’Abruzzo DOC
  • Abruzzo DOC
  • Villamagna DOC

 

 • Thuộc liên minh Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato:
  • Albugnano DOC
  • Barbera d’Asti DOCG
  • Cortese dell’Alto Monferrato DOC
  • Dolcetto d’Asti DOC
  • Freisa d’Asti DOC
  • Grignolino d’Asti DOC
  • Loazzolo DOC
  • Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC
  • Monferrato DOC
  • Nizza DOCG
  • Piemonte DOC
  • Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG
  • Terre Alfieri DOCG

 

 • Trong trường hợp của Hội đồng quản lý của chỉ định xuất xứ La Mancha, đó là:
  • DO La Mancha

Share it!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email