Tin tức

BẢO HỘ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Chiến dịch rượu vang bền vững của Châu Âu cam kết với các loại rượu vang có bảo hộ xuất xứ hàng hóa (PDO)  

Tempranillo DO La Mancha

Tính bền vững là gì?

Khái niệm về tính bền vững là một trong những yếu tố thiết yếu của chiến dịch rượu vang bền vững của Châu Âu  

EU可持续发展葡萄酒