Tempranillo DO La Mancha

Tính bền vững là gì?

Khái niệm về tính bền vững là một trong những yếu tố thiết yếu của chiến dịch rượu vang bền vững của Châu Âu

 

Trong thế giới rượu vang, khái niệm bền vững ngày càng được coi trọng hơn.

Thông thường, ý tưởng này thường chỉ gắn liền với môi trường sinh thái, tuy nhiên, khái niệm bền vững rộng hơn nhiều.

Theo định nghĩa, tính bền vững đề cập đến việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai, đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, quan tâm đến môi trường và phúc lợi xã hội.

 

Bền vững về môi trường

Đó là nhấn mạnh đến việc bảo tồn đa dạng sinh học mà không cần phải từ bỏ tiến bộ kinh tế và xã hội. Trong loại hình bền vững này, mọi thứ liên quan đến nông nghiệp hữu cơ đều rất quan trọng.

Đối với nhiều vùng trồng nho, chẳng hạn như La Mancha, vườn nho là một trong những vũ khí chính chống lại sự sa mạc hóa, và nó cũng trở thành lá phổi môi trường rất quan trọng.

 

Bền vững về kinh tế

Cân bằng giữa phát triển kinh tế, môi trường và xã hội trong một nền kinh tế cạnh tranh và năng suất, mang lại lợi ích bình đẳng, gắn kết xã hội và việc làm có chất lượng.

Tính bền vững này đảm bảo việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tôn trọng môi trường, đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến các nhu cầu trong tương lai. Tìm cách tăng phúc lợi xã hội với tiêu dùng có trách nhiệm thông qua hệ thống tài chính gồm các công ty xanh.

Nếu có điều gì đó gắn kết các vùng sản xuất rượu vang trong chiến dịch rượu vang bền vững Châu Âu, Abruzzo và Piemonte, ở Ý, và Castilla-La Mancha, ở Tây Ban Nha, thì đó là tầm quan trọng của ngành rượu vang, không chỉ là nguồn cho thịnh vượng kinh tế. mà còn là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống lại tình trạng giảm dân số ở các vùng nông thôn.

 

Bền vững về xã hội

Tính bền vững xã hội cố gắng duy trì sự gắn kết giữa dân cư và sự ổn định của nó. Ở đây cũng bao gồm tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và truyền thống.

Một trong những mục tiêu của cả Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato và Hội đồng quản lý về chỉ định xuất xứ La Mancha là duy trì truyền thống sản xuất rượu vang và văn hóa trong khu vực của họ.

Share it!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

EU可持续发展葡萄酒